PB-World B.V.
Nieuwstraat 25a
7311 HX Apeldoorn
Telefoon: 055-3560550
E-mail: pb-world@live.nl

Horeca en de Wet Bibob

Om in een cafe een restaurant of sportkantine bedrijfsmatig alcohol te mogen schenken, moet u beschikken over een groot aantal vergunningen.

De belangrijkste daarvan is een door de gemeente af te geven horecavergunning.

Al sinds jaar en dag geldt bij een af te geven horecavergunning dat de leidinggevenden moeten voldoen aan zogenaamde moraliteitseisen. Sinds 2002 is toetsing aan de Wet Bibob onderdeel van de procedure bij de horecavergunning.

De aanduiding Wet Bibob staat voor: Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Kenmerkend voor de Wet Bibob is dat een vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken op basis van niet meer dan een vermoeden van een in het verleden gepleegd of in de toekomst nog te plegen strafbaar feit. Het argument dat u niet veroordeeld en dus onschuldig bent, is voor de toepassing van de wet Bibob onvoldoende om uw gelijk te halen.

De bedoeling van de wetgever met de Wet Bibob is om de gemeente een middel te geven tegen activiteiten van zogenaamde ‘criminelen’ in het zakenleven. Probleem bij de toepassing van de Wet Bibob in de praktijk is dat ook bonafide ondernemers slachtoffer zijn van de uitvoering van die wet. De gevolgen kunnen enorm zijn. U heeft een vergunning en een goed draaiende zaak, maar de vergunning wordt ingetrokken of u wil een horecazaak starten. U heeft alles rond. Er is een huurcontract en een ondernemingsplan. Maar plotseling en onverwacht zorgt de Wet Bibob op basis van niet meer dan vage vermoedens voor problemen. Gevolg: de sleutel die u van de zaak heeft mag niet of niet meer worden gebruikt om de zaak te openen. Als u dan ook nog bedenkt dat alle kosten wel doorlopen, is de financiële ramp wel duidelijk.

Wat nu? U staat voor de keuze. Of u laat het er bij zitten en aanvaardt de (financiële) gevolgen. Of u accepteert niet dat de gemeente op basis van vermoedens uw zakelijke activiteiten blokkeert.

Bedenk bij dit laatste dat u anders dan anders, bij de Wet Bibob niet te maken heeft met welwillende ambtenaren. U heeft te doen met ambtenaren die u als een (potentiële) crimineel kunnen zien. Verwacht uit die hoek dus niet veel steun.

Maar bedenk ook dat de praktijk heeft geleerd dat gemeenten in hun enthousiasme om de Wet Bibob toe te passen, wel eens al te voortvarend te werk gaan. Vermoedens zijn zoals al is opgemerkt in het kader van de Wet Bibob voldoende om een vergunning te weigeren, maar vermoedens op basis van alleen maar een natte vinger, zijn volgens de rechtspraak toch echt onvoldoende voor een weigering. Anders gezegd: de vermoedens moeten wel enige onderbouwing hebben. Maar bedenk wel dat als u achteraf van de rechter gelijk krijgt, u recht op schadevergoeding heeft.