PB-World B.V.
Nieuwstraat 25a
7311 HX Apeldoorn
Telefoon: 055-3560550
E-mail: pb-world@live.nl

Incasso

Wij kunnen u maatwerk leveren op het gebied van (dubieuze) debiteurenportefeuilles.

Wij hebben incassozaken tot één van de speerpunten van onze activiteiten gemaakt. Wij beschikken al jaren over de benodigde ervaring, kennis en vaardigheden, om uw incasso’s zowel in Nederland als ook in het buitenland, op een voor u zo gunstig mogelijke wijze af te wikkelen. Ons kantoor is gespecialiseerd in zowel de afhandeling van individuele incassotrajecten als ook het invorderen van grote aantallen soortgelijke vorderingen. Centraal staan hierbij SNELHEIDMAATWERK en KWALITEIT.

Snelheid

Uw vordering wordt op de dag van ontvangst direct in behandeling genomen. In een tijdsbestek van maximaal 30 dagen wordt vervolgens een minnelijk traject gevolgd dat helemaal is afgestemd op de aard van uw vordering. Mocht het minnelijke traject geen of onvoldoende resultaat hebben, dan geven wij u advies over de verder te nemen stappen. Indien dit advies het starten van een gerechtelijke procedure inhoudt, zal dat (uiteraard alleen met uw toestemming) direct worden gedaan. Hier gaat geen tijd verloren, omdat wij snel in staat zijn om de dagvaarding te vervaardigen en de gerechtelijke procedure in gang te zetten.

Maatwerk

Omdat iedere vordering anders is vinden wij het van zelfsprekend, dat er niet met een standaard aanmaningstraject wordt gewerkt. Wij streven er dan ook altijd naar maatwerk te leveren, waarbij uw rendement centraal staat. Als het nodig is beslag te leggen of het faillissement van uw debiteur aan te vragen, gaat er geen tijd verloren. Wij onderscheiden ons hier van anderen.

Kwaliteit

Door regelmatige interne en externe trainingen beschikken onze medewerkers steeds over alle noodzakelijke kennis om uw vorderingen doortastend en resultaatgericht te behandelen. Zij weten uw vorderingen door middel van telefonische, schriftelijke en indien noodzakelijk gerechtelijke acties creatief te incasseren. Voorts beschikken wij over een geavanceerd automatiseringssysteem. Dit systeem biedt maximale ondersteuning in de debiteurenportefeuille en maakt iedere gewenste rapportage direct beschikbaar. Het uitgangspunt is dat uw vorderingen zo snel mogelijk worden geïncasseerd en dat de kosten maximaal op de debiteur worden verhaald. Aan de hand van op maat gemaakte rapportages informeren wij u over de voortgang in de dossiers. Wanneer u met ons een contract afsluit, heeft u het recht onbeperkt vorderingen ter incasso in te dienen. Wij werken niet met abonnementsgelden en dergelijke.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking.

Samenvattend:

 •  Incasso op maat
 •  Een zeer snelle doorlooptijd van uw dossiers
 •  Effectieve kostenbeheersing
 •  Een hoog rendement
 •  Juridische ondersteuning en advies
 •  Gevolmachtigd optreden bij gerechtelijke procedures
 •  Periodieke rapportages op maat
 •  Verhaalsonderzoeken
 •  Het opstellen of aanpassen van uw algemene voorwaarden
 •  Het leggen van conservatoir beslag
 •  Het aanvragen van faillissement