PB-World B.V.
Nieuwstraat 25a
7311 HX Apeldoorn
Telefoon: 055-3560550
E-mail: pb-world@live.nl

Letselschade

Schadefactoren

Uw totale schade zal meestal uit meerdere schadefactoren bestaan. Hierna ziet u een overzicht van de factoren waaruit een schadevergoeding kan bestaan:

  •  Extra uitgaven zoals reiskosten, medische kosten en zo meer
  •  Schade aan materiële zaken (zoals auto, kleding)
  •  Inkomensschade door verlies arbeidsvermogen
  •  Verlies zelfwerkzaamheid denk aan kosten voor hulp in de huishouding en het niet meer zelf kunnen klussen)
  •  Smartengeld ook wel genoemd vergoeding van immateriële
  •  Wettelijke rente
  •  Buitengerechtelijke kosten (kosten van rechtsbijstand)